اکتبر 22, 2019
انواع اسپرینکلر-آتش-نشانی-خانه حریق ایران
اسپرینکلر (آب افشانه سقفی اتوماتیک)
اسپرینکلر یک سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی و یک وسیله نسبتاً ساده جزئی از یک شبکه لوله ای است که در سقف یک ساختمان قرار می گیرد و نقش بسیار مهمی در کنترل و خاموش کردن آتش در دقایق ابتدائی حریق انجام می دهد. اسپرینکلرها دارای

با ما در تماس باشید.