ژوئن 14, 2021
طرز کار کپسول آتش نشانی-خانه حریق ایران
نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی
نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی یکی از اصلی ترین مواردی که ....
ژوئن 8, 2021
اجزای تشکیل دهنده کپسول آتش نشانی-خانه حریق ایران
اجزای ظاهری کپسول آتشنشانی
اجزای ظاهری کپسول آتشنشانی شامل بدنه کپسول، شیر یا اهرم، ضامن یا اشپیل، درجه یا مانومتر، شیلن تخلیه و نازل پاشش ...
می 22, 2021
شارژ کپسول در مرکز تهران-خانه حریق ایران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در مرکز تهران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در مرکز تهران توسط شرکت خانه حریق ایران صورت می گیرد همچنین این شرکت در راستای ایمنی شهروندان ...
می 22, 2021
شارژ کپسول در غرب تهران-خانه حریق ایران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در غرب تهران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در غرب تهران توسط شرکت خانه حریق ایران صورت می گیرد همچنین این شرکت در راستای ایمنی شهروندان ...
می 22, 2021
شارژ کپسول در شرق تهران-خانه حریق ایران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در شرق تهران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در شرق تهران توسط شرکت خانه حریق ایران صورت می گیرد همچنین این شرکت در راستای ایمنی شهروندان ...
می 22, 2021
شارژ کپسول در جنوب تهران-خانه حریق ایران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در جنوب تهران
شارژ کپسول آتش‌نشانی در جنوب تهران توسط شرکت خانه حریق ایران صورت می گیرد همچنین این شرکت در راستای ایمنی شهروندان ...

با ما در تماس باشید.