جولای 10, 2021
کپسول آتش نشانی برای تجهیزات الکتریکی-خانه حریق ایران
کپسول آتش نشانی مناسب حریق الکتریکی
کپسول آتش نشانی مناسب حریق الکتریکی با توجه به طبقه بندی انواع حریق، مطابق استاندارد امریکا که حریق کلاس c می باشد کپسول آتش نشانی ...
جولای 7, 2021
راه-های-خاموش-کردن-آتش-خانه حریق ایران
راه های خاموش کردن آتش
راه های خاموش کردن آتش با توجه به ماده سوختنی و ماهیت آتش می تواند متفاوت باشد، در نظر داشته باشید، هر گاه یکی از چهار عاملی که...
جولای 4, 2021
مربع حریق، مثلث حریق، هرم حریق
مربع آتش
مربع آتش شامل 4 اضلاع می باشد که در گذشته سه ضلع حرارت، سوخت و اکسیژن شناخته شده بودند و امروزه یک ضلع دیگر به نام واکنشهای زنجیره ای...

با ما در تماس باشید.