اکتبر 22, 2019
رنگ و درجات اسپرینکلر
دلیل تفاوت رنگ حباب شیشه ای اسپرینکلرها چیست؟
در وسط اسپرینکلرها یک محفظه استوانه ای شکل قراردارد که در آن مایع رنگی وجود دارد. این رنگ نشانگر نوع اسپرینکلر از جهت
اکتبر 22, 2019
انواع-اسپرینکلر-آتش-نشانی-ازلحاظ-جهت-و-مسیر-پاشش
انواع اسپرینکلرآتش نشانی از لحاظ جهت و مسیر پاشش
اسپرینکلر های آتش نشانی را می توان به جهت مسیر پاشش آب به 4 دسته
اکتبر 22, 2019
اسپرینکلر-آتش-نشانی و-اسپری-نازل
انواع اسپرینکلر آتش نشانی
انواع اسپرینکلرهای آتش نشانی سيستم تر سيستم خشك سيستم جريان آزاد سيستم نيمه آزاد اسپرینکلر […]
اکتبر 22, 2019
انواع اسپرینکلر-آتش-نشانی-خانه حریق ایران
اسپرینکلر (آب افشانه سقفی اتوماتیک)
اسپرینکلر یک سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی و یک وسیله نسبتاً ساده جزئی از یک شبکه لوله ای است که در سقف یک ساختمان قرار می گیرد و نقش بسیار مهمی در کنترل و خاموش کردن آتش در دقایق ابتدائی حریق انجام می دهد. اسپرینکلرها دارای

با ما در تماس باشید.