اکتبر 20, 2021
سیستم اعلام حریق چیست
سیستم اعلام حریق سنس SENS
سیستم اعلام حریق سنس (Sens fire alarm system) مجموعه ای از قطعات الکترونیکی است که وظیفه آشکارسازی و هشدار حریق را بر عهده دارند ...
اکتبر 13, 2021
علائم اختصاری نقشه اعلام حریق
علائم اختصاری طراحی سیستم اعلام حریق
علائم اختصاری طراحی سیستم اعلام حریق براساس استانداردNFPA170 به عنوان مرجع علائم اختصاری مورد تائید می باشد و طرح ها به سازمان آتش نشانی ...
آگوست 8, 2021
سیستم اعلام حریق چیست
سیستم اعلام حریق چیست؟
سیستم اعلام حریق (fire alarm system) مجموعه ای از قطعات الکترونیکی است که وظیفه آشکارسازی و هشدار حریق را بر عهده دارند ...

با ما در تماس باشید.