آوریل 6, 2021
رقم بهای ایمنی
با موافقت اعضای شورای شهر;سازندگان ساختمان از سال 98 به بعد موظف به پرداخت بهای ایمنی شدند
با موافقت اعضای شورای شهر تهران، مجوز دریافت عوارض بهای ایمنی از پروانه های ساخت […]

با ما در تماس باشید.