ژوئن 8, 2021
اجزای تشکیل دهنده کپسول آتش نشانی-خانه حریق ایران
اجزای ظاهری کپسول آتشنشانی
اجزای ظاهری کپسول آتشنشانی شامل بدنه کپسول، شیر یا اهرم، ضامن یا اشپیل، درجه یا مانومتر، شیلن تخلیه و نازل پاشش ...

با ما در تماس باشید.