اکتبر 22, 2019
رنگ و درجات اسپرینکلر
دلیل تفاوت رنگ حباب شیشه ای اسپرینکلرها چیست؟
در وسط اسپرینکلرها یک محفظه استوانه ای شکل قراردارد که در آن مایع رنگی وجود دارد. این رنگ نشانگر نوع اسپرینکلر از جهت
اکتبر 22, 2019
انواع-اسپرینکلر-آتش-نشانی-ازلحاظ-جهت-و-مسیر-پاشش
انواع اسپرینکلرآتش نشانی از لحاظ جهت و مسیر پاشش
اسپرینکلر های آتش نشانی را می توان به جهت مسیر پاشش آب به 4 دسته
اکتبر 22, 2019
اسپرینکلر-آتش-نشانی و-اسپری-نازل
انواع اسپرینکلر آتش نشانی
انواع اسپرینکلرهای آتش نشانی سيستم تر سيستم خشك سيستم جريان آزاد سيستم نيمه آزاد اسپرینکلر […]

با ما در تماس باشید.