ژوئن 19, 2020
توزیع و نصب خاموش کننده های آتش نشانی
نصب کپسول آتش نشانی و توزیع آن
خاموش کننده ها باید در موقعیت های واضح و قابل دید قرار گیرند..

با ما در تماس باشید.