دسامبر 27, 2020
اجزای اسپرینکلر آتش نشانی-خانه حریق ایران
اجزای اسپرینکلر آتش نشانی
اجزای اسپرینکلر آتش نشانی شامل : قاب (Frame)، شیشه حساس به دما (Temperature Sensitive Glass Bulb)، درپوش (Cap)، صفحه منحرف کننده جریان- دفلکتور (Deflector)
اکتبر 22, 2019
انواع-اسپرینکلر-آتش-نشانی-ازلحاظ-جهت-و-مسیر-پاشش
انواع اسپرینکلرآتش نشانی از لحاظ جهت و مسیر پاشش
اسپرینکلر های آتش نشانی را می توان به جهت مسیر پاشش آب به 4 دسته

با ما در تماس باشید.