اکتبر 13, 2021
علائم اختصاری نقشه اعلام حریق
علائم اختصاری طراحی سیستم اعلام حریق
علائم اختصاری طراحی سیستم اعلام حریق براساس استانداردNFPA170 به عنوان مرجع علائم اختصاری مورد تائید می باشد و طرح ها به سازمان آتش نشانی ...
جولای 31, 2021
تاریخچه پدید آمدن کپسول های آتش نشانی-خانه حریق ایران
تاریخچه پدید آمدن کپسول های آتش نشانی
تاریخچه پدید آمدن کپسول های آتش نشانی از جایی شروع شد که در حدود 200 سال قبل از میلاد، تیسبیوس اسکندریه یک پمپ دستی اختراع کرد که..
جولای 10, 2021
کپسول آتش نشانی برای تجهیزات الکتریکی-خانه حریق ایران
کپسول آتش نشانی مناسب حریق الکتریکی
کپسول آتش نشانی مناسب حریق الکتریکی با توجه به طبقه بندی انواع حریق، مطابق استاندارد امریکا که حریق کلاس c می باشد کپسول آتش نشانی ...
جولای 7, 2021
راه-های-خاموش-کردن-آتش-خانه حریق ایران
راه های خاموش کردن آتش
راه های خاموش کردن آتش با توجه به ماده سوختنی و ماهیت آتش می تواند متفاوت باشد، در نظر داشته باشید، هر گاه یکی از چهار عاملی که...
جولای 4, 2021
مربع حریق، مثلث حریق، هرم حریق
مربع آتش
مربع آتش شامل 4 اضلاع می باشد که در گذشته سه ضلع حرارت، سوخت و اکسیژن شناخته شده بودند و امروزه یک ضلع دیگر به نام واکنشهای زنجیره ای...
ژوئن 30, 2021
طبقه بندی انواع حریق براساس NFPA خانه حریق ایران
طبقه بندی آتش سوزی ها و خطرات
طبقه بندی آتش سوزی ها براساس NFPA شامل 5 گروه A,B,C,DوK می باشد و طبقه بندی خطرات مناطق شامل خطر کم، خطر عادی یا خطر زیاد ...

با ما در تماس باشید.