می 9, 2021
کپسول آتش نشانی ماشین-خانه حریق ایران
کپسول آتش‌نشانی مناسب خودرو
با داشتن کپسول آتش‌نشانی مناسب خودرو در لحظات اولیه آتش‌سوزی، می‌توانید از گسترش آتش سوزی و فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری نمائید .یکی از خطرناک ترین....

با ما در تماس باشید.