اکتبر 22, 2019
انواع-اسپرینکلر-آتش-نشانی-ازلحاظ-جهت-و-مسیر-پاشش
انواع اسپرینکلرآتش نشانی از لحاظ جهت و مسیر پاشش
اسپرینکلر های آتش نشانی را می توان به جهت مسیر پاشش آب به 4 دسته
اکتبر 22, 2019
اسپرینکلر-آتش-نشانی و-اسپری-نازل
انواع اسپرینکلر آتش نشانی
انواع اسپرینکلرهای آتش نشانی سيستم تر سيستم خشك سيستم جريان آزاد سيستم نيمه آزاد اسپرینکلر […]
اکتبر 22, 2019
انواع اسپرینکلر-آتش-نشانی-خانه حریق ایران
اسپرینکلر (آب افشانه سقفی اتوماتیک)
اسپرینکلر یک سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی و یک وسیله نسبتاً ساده جزئی از یک شبکه لوله ای است که در سقف یک ساختمان قرار می گیرد و نقش بسیار مهمی در کنترل و خاموش کردن آتش در دقایق ابتدائی حریق انجام می دهد. اسپرینکلرها دارای

با ما در تماس باشید.