گروه بندی آتش سوزی ها-خانه حریق ایران
گروه بندی آتش سوزی ها
آگوست 18, 2020
بازرسی و تست خاموش کننده های آتش نشانی
بازرسی و تست خاموش کننده ها
اکتبر 19, 2020

مراحل اجرایی سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی

مراحل اجرایی سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی

مراحل شارژ خاموش کننده های آتش نشانی

دراین بخش به توضیح مراحل اجرایی سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی دستی و چرخدار گاز دی اکسید کربن، خاموش کننده های حاوی کف و آب و خاموش کننده های حاوی پودر شیمیایی می پردازیم :

 خاموش کننده های گاز دی اکسید کربن :

 • بازرسی ظاهری از کلیه قسمت های خاموش کننده
 • حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و متعلقات آن و عدم وجود خوردگی، ضرب دیدگی، فرورفتگی، پوسیدگی و یا عملیات جوشکاری و امثالهم در آن
 • بازرسی دقیق شیر اصلی تخلیه گاز و حصول اطمینان از عملکرد آن
 • وزن کردن خاموش کننده و ثبت وزن آن(خالی و پر)
 • اقدام به تزریق و شارژ گاز دی اکسیدکربن با رعایت کلیه مقررات ایمنی و دقت در نصب اتصالات و تبدیلات به خاموش کننده
 • رعایت اوزان خاموش کننده ها بر اساس ظرفیت نامی خاموش کننده ها به شرح جدول1

اوزان-خاموش-کننده-ها-بر-اساس-ظرفیت-نامی-آنها

 

 • اقدام به توزین دی اکسید کربن با ترازوی مناسب پس از شارژ گاز
 • تمیز کردن و نظافت کامل خاموش کننده
 • بررسی شلنگ شیپورک از نظر مقاومت شلنگ، پرس، مهره و قسمت پلاستیکی آن استفاده از واشر برای اتصال مهره به شیر و سفت نمودن آن با آچار مخصوصی الزامیست.
 • الصاق کارت مخصوص شارژ و پلمپ خاموش کننده و ثبت اطلاعات کامل و آماده جهت تحویل
یادآوری :
 • داشتن میلاب یا لوله خروج مواد از داخل خاموش کننده ضروریست.
 • در صورت نداشتن و یا معیوب بودن میلاب داخل خاموش کننده، گاز co2 حیف و میل شده و عملاً خاموش کننده کارایی لازم را ندارد.
 • به منظور جلوگیری از خطر ترکیدگی خاموش کننده به دلیل یخ زدگی در اثر خروج گاز ضروریست از شلنگ های فشار قوی سیم دار با پرس هیدرولیکی استفاده گردد.

خاموش‌کننده‌های حاوی آب و کف در ظرفیت‌های شش، ده، بیست و پنج و پنجاه لیتری درجه دار :

 • بازرسی و کنترل ظاهری از کلیه قسمت های مختلف خاموش کننده
 • حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و عدم خوردگی، پوسیدگی، فرورفتگی و عملیات جوشکاری جهت رفع نقص نشتی و شکستگی
 • باز کردن خاموش کننده و بازرسی کامل از داخل سیلندر و حصول اطمینان از تمیز بودن آن
 • تزریق 45 لیتر آب به اضافه 1/5 لیتر کف به داخل خاموش کننده 50لیتری
 • تزریق 20 لیتر آب به اضافه 1 لیتر کف به داخل خاموش کننده 25لیتری
 • تزریق 9 لیتر آب به اضافه یک چهارم لیتر کف به داخل خاموش کننده 10 لیتری
 • تزریق 5 لیتر آب به اضافه یک چهارم لیتر کف به داخل خاموش کننده 6لیتری
 • حصول اطمینان از سالم بودن شیر اصلی، نصب واشر و اورینگ شیر و بستن و محکم کردن آن
 • حصول اطمینان از سالم بودن شلنگ، درجه و اتصالات آن و بستن شلنگ با آچار
 • شارژ با گاز ازت و بالا بردن فشار در سیلندرهای6،10،25 و 50 لیتری تا 14 بار و تست نشت یابی
 • تمیز کردن و نظافت کامل خاموش کننده و الصاق کارت مخصوص و پلمپ با ثبت اطلاعات کامل

خاموش کننده حاوی پودر شیمیایی درجه دار در ظرفیت های 1 تا 12 کیلوگرمی :

 • – بازرسی و کنترل ظاهری از کلیه قسمت های مختلف خاموش کننده
 • حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و عدم خوردگی، پوسیدگی، فرورفتگی، عملیات جوشکاریقبلی به منظور رفع نقص نشتی و یا شکستگی
 • حصول اطمینان از سالم بودن شلنگ، نازل و درجه دار خاموش کننده
 • باز کردن خاموش کننذه و تخلیه کامل مواد و تمیز کردن داخل سیلندر و شیر، تعویض واشر اورینگ شیر و سوزن آبندی جهت شارژ
 • انتخاب پودر و تأمین آن با کیفیت مناسب و سپس تزریق داخل سیلندر به نسبت وزن نامی خاموش کننده‌ها به شرح جدول2

 

انتخاب مقدار پودر قابل شارژ

 • تزریق گاز ازت به داخل خاموش کننده و بالا بردن فشار خاموش کننده تا حداکثر 17 بار
 • اقدام به نشت یابی گاز از قسمت های ذیل:

قسمت فوقانی شیر اصلی

درجه خاموش کننده

سوپاپ خاموش کننده

بدنه خاموش کننده

 • نظافت و تمیز کردن خاموش کننده و نصب کارت مخصوص و پلمپ با کلیه اطلاعات ثبت شده
یادآوری :
 • داشتن میلاب یا لوله خروجی مواد در داخل خاموش کننده الزامی است.
 • در صورت نداشتن میلاب و یا معیوب بودن آن، خاموش کننده کارایی لازم را نخواهد داشت.

خاموش کننده های پودری سیلندر داخل یا سیلندر بغل در ظرفیت های 6 تا 12 کیلوگرمی :

 • بازرسی و کنترل ظاهری از کلیه قسمت های خاموش کننده
 • حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و عدم خوردگی، پوسیدگی فرو رفتگی و جوشکاری و شکستگی و تعمیرات بر روی بدنه خاموش کننده
 • باز کردن درپوش خاموش کننده و تخلیه کامل پودر و تعویض آن با پودر استاندارد و با کیفیت و وزن مناسب

بازرسی و کنترل وزن بالن حاوی گاز CO2 درخاموش کننده ها به شرح زیر:

خاموش کننده پودر و گاز 12 کیلوگرمی سیلندر بغل 300 الی 350 گرم گاز co2 درون سیلندر

خاموش کننده 6 کیلوگرمی سیلندربغل 130 الی 150 گرم گاز co2 درون سیلندر

خاموش کننده پودر و گاز 12 کیلوگرمی سیلندر داخل 280 گرم گاز co2 درون سیلندر

خاموش کننده پودر و گاز 6 کیلوگرمی سیلندر داخل 110 الی 160 گرم گاز co2 درون سیلندر

 • در صورت نداشتن گاز CO2 در سیلندرهای نصب شده و در خاموش کننده های پودری باید به شرح زیر عمل شود:
 • حصول اطمینان از سالم بودن شلنگ، نازل، درپوش، واشر درپوش، سوپاپ اطمینان و لوله خروج پودر
 • حصول اطمینان از وجود میلاب و عدم معیوب بودن آن، همچنین باز بودن مسیر عبوری میلاب پودر و گاز
 • تزریق و شارژ گاز CO2 به مقدار لازم و بر حسب نیاز خاموش کننده و آماده کردن آن جهت اتصال به سیلندر و یا نصب در داخل خاموش کننده
 • بستن و محکم کردن درپوش سیلندر با واشر سالم، تمیز کردن خاموش کننده و الصاق کارت مخصوص و پلمپ با ثبت کلیه اطلاعات

خاموش کننده های پودر و گاز 50کیلوگرمی چرخدار(درجه دار و یا سیلندر بغل) :

 • حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و متعلقات آن
 • باز کردن خاموش کننده و تخلیه پودر و تمیز کردن داخل سیلندر، انتخاب پودر با کیفیت و و استاندارد و تزریق آن به میزان مناسب اقدام گردد.
 • شارژ پودر با کیفیت مناسب حداقل به مقدار 50 کیلوگرم
 • حصول اطمینان از عامل فشار (سیلندر بغل) که در صورت داشتن شیر سوپاپ دار، حاوی گاز CO2 بوده و وزن گاز داخل آن حداقل و حداکثر 1200 الی 1500 گرم می باشد و چنانچه شیر سوپاپ دار نباشد، سیلندر بغل حاوی گاز ازت (نیتروژن) بوده که فشار داخل آن حداقل و حداکثر 80 الی 120 بار است.
 • حصول اطمینان از سالم بودن سوپاپ، شلنگ، نازل، چرخ ها و مانومتر
 • نحوه سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های 50 کیلوگرمی پودر و گاز
 • حصول اطمینان از سیلندر، درجه، شلنگ، نازل، چرخ ها و سایر متعلقات
 • تخلیه سیلندر بصورت کامل و سپس شارژ مقدار 50 کیلوگرم پودر مناسب و با کیفیت مطلوب با توحه به عامل فشار (گاز ازت)
 • حصول اطمینان از سالم بودن شیر و سپس بستن و محکم کردن آن پس از تزریق و شارژ خاموش کننده
 • تزریق گاز ازت و بالا بردن فشار حداقل 17 و حداکثر 18 بار
 • تمیز کردن خاموش کننده و سپس الصاق کارت مخصوص و پلمپ با تمامی اطلاعات شارژ کننده

نکته: در کلیه خاموش کننده ها پس از مراحل اجرایی سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی با مواد اطفاء و بستن متعلقات خاموش کننده، مرحله نشت یابی در حوضچه آب و یا کف باید صورت پذیرد.

شماره تماس

جهت اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره های 65829044,77-021 تماس حاصل فرمائید.

خانه حریق ایران ارائه دهنده خدمات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

جهت مشاهده راه های ارتباطی با کارشناسان ما کلیک نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است

با ما در تماس باشید.