فلوسوئیچ به کمک نیرویی که سیال هنگام حرکت وارد می‌کند عمل می‌کنند.
این دستگاه‌ها در مسیر جریان سیال درون لوله قرار می‌گیرند و از نیروی فشاری حاصل از جریان با سایر قسمت‌های سیستم، فرمان لازم را در جهت تغییرات لازم در ساز و کار سیستم می‌دهد.
این فرمان‌ها می‌تواند شامل روشن و خاموش شدن یک پمپ یا فن هوارسان، روشن شدن زنگ خطر، باز و بسته شدن شیر برقی و … باشد.

فلوسوئیچ‌ها انواع مختلفی دارند که نوع پره‌ای (پدالی) آن برای مصارف عمومی کنترل جریان مایعات مخصوصاً آب مناسب است.

در بسیاری از تجهیزات همچون پمپ ها حضور سیال ضروری است بدین معنی که عدم حضور سیال سبب خرابی و آسیب رسیدن به  تجهیز و خارج شدن خط از سرویس می شود.
حضور یا عدم حضور سیال را در سیستم ها ابزاری به نام فلوسوئیچ مشخص می نماید.

فلوسوئیچ با استفاده از نیروی فلو  مایع باعث به  حرکت درآوردن  پدال فلوسوئیچ شده که که فلو ورودی یا حرکت مایع در لوله را مشخص میکند . زمانی که مایع در حال حرکت باشد پدال به حرکت در می آید و پس از رسیدن به نقطه ست پونت مشخص سیگنالی را برای واکنش مشخص ارسال میکند .

اين نمونه فلوسوئیچ به عنوان بازوي تعادلي بين، ميزان جريان عبوري و فنر كنترلي است كه زماني نرخ جريان عبوري پروسه از نقاط تنظيم كمتر يا بيشتر شود، توسط ميكرو سوئيچ ها فرمان قطع يا وصل ارسال مي شود فلو سوئیچ با باله شناور براي كاربري هايي با طول عمر بالا طراحي شده است .

سایز: 2، ½2 ، 3 ، 4، 5 ، 6 ،8 اینچ

بیشترین فشار کاری: 450psi